Wettelijke Garantie

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie is een waarborg dat een product dat je hebt gekocht goed werkt. Een consument heeft recht op een deugdelijk product. Een product moet voldoen aan de verwachtingen die de consument ervan mag hebben. Voldoet een product niet aan wat een consument redelijkerwijs mag verwachten op basis van de koopovereenkomst? Dan kan er sprake zijn van ‘non conformiteit’.